Kömür

Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre (milyonlarca yıl) ısı, basınç ve mikrobiyolojik etkilerin sonucunda meydana gelmiştir.

Toz Kömür

Düşük maliyet ve yüksek verime sahip, işletmeler için en ekonomik kömür çeşididir. Tavuk çiftlikleri, gıda sektörü, inşaat ve diğer ısıya ihtiyaç duyulan tüm sektörlerde kullanıma uygundur.

  • KALİBRE : 0 – 10mm
  • SATIŞ ŞEKLİ: Açık (dökme)
  • KULLANIM ALANI : Sanayi buhar kazanı

Fındık Kömür

Stokerli kat kalorifer kazanları ve sanayi kuruluşları için uygundur. İşletmeler için uygun kalori ve tüketim değerleriyle sanayi kuruluşları için ekonomik bir avantajdır.

  • KALİBRE : 10 – 22mm
  • SATIŞ ŞEKLİ: Paket
  • KULLANIM ALANI : Sanayi buhar kazanı, Isınma amaçlı stokerli kazan

Ceviz Kömür

Soba, kalorifer kazanı, sanayi buhar kazanı ile kullanılabilir. Ev, apartman ve bazı sanayilerdeki buhar kazanları için uygun kalori ve tüketim değerleriyle sanayi kuruluşları için ekonomik bir çeşittir.

  • KALİBRE : 22 – 70mm
  • SATIŞ ŞEKLİ: 25 kg torba
  • KULLANIM ALANI : Soba, Kalorifer kazanı, Sanayi buhar kazanı

Account details will be confirmed via email.